Timeliste: Arne Vonheim

Delprosjekt Underpunkter Antall timer
Forprosjekt Skrevet forprosjektrapport
Satt meg inn i serverens oppbygging
38
Søking   238
Flytting og konfigurering av serveren   56
Konfigurering av Apache Web server   25
Nettleser statistikk   29
CD til Libanon   16
DDC-script   8
Kontroll av real-audio/video på kark   29
Dejanews   28
Øyeblikkskart over besøkende   32
Renovasjon   35
Vaktbikkjer   28
Diverse Møter, rapportskrivning m.m. 60
Småprosjekter Hjulpet til med andre prosjekter etc. 60
Sum 682