Timelister

Under følger timeliste for hver enkelt prosjektdeltaker for Al Mashriq-prosjektet, samt en oversikt totalt for hvert delprosjekt.