Timeliste: Knut A. Mork

Delprosjekt Underpunkter Antall timer
Forprosjekt Skrevet forprosjektrapport
Satt meg inn i serverens oppbygging
38
Statistikk Aksess statistikk
Grafisk representasjon
Behandling av log-filer
160
25
23
Konfigurering og flytting av serveren   69
Konfigurering av apache-server   40
Automatisering, eksterne linker   84
Sikkerhet og adgangskontroll   20
Kontroll av real-audio/video på kark   8
Kvalitetskontroll Gått gjennom med webxref og rettet opp feil 24
Øyeblikkskart over besøkende   90
DDC-script og DDC-problemer   24
Hjulpet til med andre delprosjekt   52
Diverse Møter, rapportskrivning m.m. 44
Sum 701