Timeliste: Trond Ivar Fossaas

Delprosjekt Underpunkter Antall timer
Forprosjekt Skrevet forprosjektrapport
Satt meg inn i serverens oppbygging
40
Guided Tour Sette meg inn i kode,
sjekke ant brukere
53
Konfigurering og flytting av serveren   33
Fjerne AUB fra serveren   11
År 2000   22
Sikkerhet og adgangs-kontroll   18
Automatisk generering av indeks-filer   132
Bilder uten side   102
Kvalitetskontroll   152
Administrasjonsside   48
Diverse småprosjekter/hjulpet andre Rettet opp div sider
awards-side
45
Diverse Møter, rapportskrivning m.m. 50
Sum 706