Forprosjektrapport

Definisjon av delprosjekter

Vi brukte de første ukene til sette oss inn i serverens oppbyggning og definere delprosjekter.

Følgende delmål ble definert:

 • Utforme og implementere rutiner for mer effektivet vedlikehold

  Al Mashriq har konstant behov for utforming og implementering av bedre or mer effektive rutiner for drift og vedlikehold, spesielt i perioder hvor den er mer eller mindre overlatt til seg selv. For å forenkle den daglige driften av serveren vil det være nødvendig å se på muligheter for automatisering av en del av de oppgaver som blir utført på serveren.

 • Videreutvikle eksisterende rutiner

  AL Mashriq har under prosjektstart en del "floker" som må rettes opp relativt raskt. Dette bil bli utført gjennom bearbeiding av de allerede eksisterende rutiner som finnes på serveren.

  • Statistikk

   Rette opp statistikk som ikke virker. Enkelte måneder og uker mangler, samt grafisk fremstilling er ikke komplett. Se om statistikkrutiner kan forbedres / forenkles.

  • Cronjobber

   Få en oversikt over de cronjobber som gå, fjerne de jobber som er overflødige samt legge til eventuelle nye cronjobber som vi måtte trenge for bedret daglig drift.

  • Dokumentasjon

   Lage en grei og oversiktig dokumentasjon over hvor de forskjellige funksjoner, dokumenter og tjenester ligger. I tillegg skal de viktigste arbeidsoppgavene dokumenteres slik at de er lett tilgjengelig for fremtidige administratorer.

 • Legge til nytt materiale og redigere eksisterende

  En del av materialet som ligger ute på Al Mashriq er foreldet eller ukorrekt og må derfor skiftes ut. I tillegg vil det legges til nytt materiale ut på serveren.

  • Profersjonalisering

   Mange av dokumentene er rene tekstfiler, og en hel del av bildene mangler html-kode rundt. Målet med dette delprosjektet er å profersjonalisere serveren slik at flest mulig sider har lik layout, eller i det minste har en header som gjenspeiler at siden tilhører serveren.

  • Rutiner for å legge til materiale

   Nye dokumenter og bilder som legges til serveren må kunne få sin riktige layout så enkelt som mulig slik at dette blir en mindre tidkrevende prosess.

 • Omorganisere avdelingen om Libanon, portraiting a country

  Avdelingen om Libanon, som kanskje er det mest sentrale ved serveren er også dårligst organisert. Den grunnleggende strukturen på serveren er Dewey Decimal systemet, men det er rom for stor variasjon of fantasi i hvordan de forskjellige informasjonsformene kan formidles.

  • Organisering av Libanon

   Samlingen av bilder og tekst fra Libanon vokser stadig, og det blir hele tiden vansligere å organisere innleggingen av nye data til serveren. Det er ønskelig å forenkle dette.

  • Forenkle navigasjon

   Finnes det metoder å fremstille stoffet på serveren, slik at man raskere og enklere kan finne frem til akkurat hva man leter etter. Blant annet ligger det mengder av bilder fra Libanon som er veldig vanskelige å finne tilhørighet til.

 • Eventuelle andre delmål

  Andre delmål vil meget sansynlig dukke opp etterhvert som vi arbeider oss gjennom de allerede definerte delmålene. Noen av delmålene vil muligens falle sammen og dermed forsvinne.

 

Fremdriftsplan

Vår fremdriftsplan er skrevet ned med grove mål, da vi ikke ser noen klare tidsavgrensninger av delprosjektene. Vi regner med at en flere av delprosjektene kunne utføres parallelt, og at det mest sansynlig ville komme flere nye oppgaver senere. Vi har satt opp arbeidsoppgaver slik at flere av delprosjektene utføres parallellt.

Arbeidsoppgave Beregnet start Beregnet slutt
Forprosjekt / Planlegging Januar Februar A
Statistikk Februar Mars T,M
Statusrapport Al Marshriq Februar Februar T
Administrasjon av Al Marshriq Februar Juni M
Legge til nytt materiale Februar Juni M,V
Profersjonalisering Februar Juni T,V
Portraiting a Country Februar Juni L,M
A = alle, L = Liv Berit, M = Morten, T = Thomas, V = Vegard