Prosjektgjennomføring

For å få en fornuftig start på prosjektet, delte vi hovedprosjektet opp i mindre delprosjekter. Videre fordelte vi arbeidsoppgaver ut i fra delprosjektene. Herfra har vi arbeidet både i mindre grupper eller hver for oss etter hva som har passet best for delprosjektet.

Til å begynne med føltes stoffet tunkt å sette seg inn, da dette er stoff fra en for oss ganske ukjent kultur. Andre delprosjekter var derimot mer gennerelt utformet slik at vi kunne starte på disse med en gang uten noen form for opplæring eller tilpassningsperiode. Blant annet kunne utredninger og opprettinger av feil på statistikken starte umiddelbart etter prosjektstart, mens å sette seg ned å fordele stedsnavn i Lebanon ikke var intuitivt den første tiden.

I og med at prosjektet ikke har hatt noen helt klare målsettninger, har det vært vanskelig å finne en fast struktur på prosjektet. Vi valgte derfor ikke å ha en gruppeleder, men å la hver enkelt persjon være ansvarlig for sine delprosjekter. Kommunikasjonen intent i gruppa har vært god gjennom hele prosjektet. Vi har stort sett alle sammen møtt opp daglig i multimedia labben slik at vi stort sett har visst hva de andre på gruppa har holdt på med. Også veileders tilgjengelighet har vært upåklagelig, selv ved veileders utenlandsopphold. Sammarbeidet har således fungert utmerket gjennom hele semesteret.

Til tider har arbeidet stoppet noe opp, enten på grunn av manglende informasjon, mangel på teknisk utstyr eller for lite stoff tilgjengelig. Dette har ført til at vi i perioder har opplevd at arbeidet med prosjektet har gått i rykk og napp.

For å klare å komme til mål i prosjektet har det vært viktig at alle i gruppa har hjulpet hverandre når det måtte være behov for dette. Vi har hele veien prøvd å komme med positive innspill og oppmuntrende ord når vi har slitt som verst med oppgavene. Vi mener at dette har fungert veldig bra gjennom hele semesteret, blant annet ved hjelp av en god tone mellom gruppemedlemmene, masser av humor og trivelig musikk.

I den avsluttende fasen av prosjektet merket vi alle at vi hadde fått en god total oversikt over serveren, og at navigering derfor har blitt mye enklere en ved starten av prosjektet. Vi brukte derfor betydlig mindre tid på å rette opp småting som veileder gav ordre om i siste delen av prosjektperioden en i begynnelsen.

I tillegg til verbal kommunikasjon, har vi gjennom hele prosjektet flittig benyttet oss av e-mail. Dette kommunikasjonsmediet ble især satt stor pris på under veileders utenlandsopphold, og hvor det så og si var en nødvendighet for at vi skulle komme i mål med prosjektet. Vi må også nevne at veileder har vært meget rask til å svare og kommentere på våre utspill og løsninger også mens han var i Libanon.

Til tider har vi fått oppleve hvordan det er å jobbe med internasjonalt og nasjonalt stoff. Opp til flere ganger har vi fått trussel og hat-mail fra personer som tydelig vis ikke har den samme oppfattning om hva som er fornuftig stoff å publisere på web. Men det skal også nevnes at besøkende på webserveren også har vært veldig flinke med å komme med positiv tibakemelding. Slikt lyser opp litt i hverdagen og gjør det lettere å jobbe med et slikt prosjekt som Al Mashriq er.

Hver og en har før sine egne timeslister over hva som har blitt gjort, og lagt disse ut sammen med resten av dokumentasjonen. Vi har holdt jevnlige prosjektmøter med veileder, hvor vi har tatt opp akutelle saker for de spesifike perioder i prosjektløpet. Møtene har foregått med rundt en måneds mellomrom, med unttak av siste halvdel av semesteret hvor noen av møtene ble forskøvet på grunn av veileders utenlandstur.