Innledning

Forord

Dette er en rapport utarbeidet av fire studenter ved Software Design ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering, i forbindelse med en 7 vekttalls prosjektoppgave i vårsemesteret 1999. I denne dokumentasjonen beskriver vi hva prosjektet går ut på, hvordan vi har valgt å løse de ulike problemstillingene og hvordan gjennomføringen har gåttt. Vi ønsker også å formidle våre erfaringer på godt og vondt, slik at andre som kommer etter oss, kan dra nytte av dette.

Etter avtale med prosjetktveileder har vi valgt å presentere denne prosjektrapporten i et HTML-format og ikke på papir. Dette har vi gjort for bedre å kunne illustrere vårt prosjekt og gjennomføringen av det.

Hvem er vi?

Thomas Gundersen

Morten Gustavsen

Liv Berit Isebakke

Vegard Olsen
 

Prosjektveileder


Børre Ludvigsen
     
Børre står i hovedsak ansvarlig for å skaffe til veie den informasjonen som skal presenteres på Al Mashriq.

Bakgrunnen for prosjektet

Al Mashriq startet i 1993 som en ftp-server ved Ecole Polytechnic Federal de Lausanne av Berthe Chouery og Børre Ludvigsen. I 1994 ble den en web-server, og flyttet hit til Høgskolen i Østfold. I dag ligger Al Mashriq fortsatt her og blir drevet av Børre Ludvigsen med hjelp av studenter. * speilet ved aub * samarbeid

Fra starten i 1993 og fram til 1995 hadde antall dokumenter økt så mye at Børre Ludvigsen hadde behov for hjelp til å drive serveren. Det ble da bestemt at Al Mashriq skulle være en av prosjektoppgavene for 3. klasse studenter. Vi er nå den fjerde gruppen av studenter som har dette som prosjektoppgave.

Al Mashriq inneholder dokumenter og bilder om Libanon og landene rundt, levanten. Innholdet på serveren er av et vidt spekter, og det finnes mye informasjon her, ca. 35 000 dokumenter. Serveren inneholder informasjon om blant annet arkeologi, musikk, matoppskrifter, film, fotografier og historie. Almashriq er en annerkjent informasjonskilde når det gjelder stoff om Midtøsten og har blitt tildelt flere priser. * link til awards siden