Konklusjon

I løpet av dette prosjektet, har vi at lært å formidle og administrere store mengder data. Al Mashriq inneholder mengder med ustrukturert data som trenger tilhørighet til steder og emner gjennom indekseringer, og som i tillegg må organiserers på en fornuftig og grei måte.

Ut i fra dette mener vi at vi i løpet av prosjektet har lært å presentere og strukturere data på en fornuftig og ryddig måte. Kunnskapene vi har tilegnet oss innenfor webadministrasjon, design og bildebehandling anser vi som svært viktige, da vi ser at dårlig strukturering og presentasjon av stoff på Internett er et økende problem.

Ved prosjektstart var prosjektets målformuleringen difus, som gav oss stort spillerom i defineringen av våre egne delmål. Ved å jobbe oss gjennom delmålene har vi lært å jobbe både selvstendig og i gruppe. Vi anser begge deler som svært viktig, både å kunne jobbe i gruppe samtidig som man klarer å jobbe selvstendig. I tillegg har vi fått muligheten til å eksperimentere med formidling av ulik informasjon på alternative måter.

Vi har lært å ta tak i problemene etterhvert som de oppstår, en egenskap som vi fikk god nytte av i sluttspurten av prosjektet. Etter å ha oppdaget en feil i 200 indeksfiler, måtte vi sette oss ned og utrette en plan raskt. Problemet ble løst i løpet av et par timer, og delprosjektet kunne reddes i land.

Mye av stoffet på Al Mashriq er dårlig strukturert og dessuten er det masse data som mangler en tilhørende html-side. Vi føler at vi har klart å strukturere mye av dette, og i så måte lært å presentere og strukturere store mengder data på en fornuftig og ryddig måte. Den kunnskapen vi har tillegnet oss på dette området anser vi som svært viktig, da vi mener at dette er et økende problem på Internett.

Av hovedmålene som vi definerte ved prosjektstart mener vi at vi har klart å gjennomføre disse på en tilfredstillende måte. Vi har reorganisert og forenklet avdelingen om Libanon. I tillegg har vi rettet opp i og lagt til store mengder data. Al Mashriq går i dag uten problemer av noe slag, som igjen tilsier at vi har klart å rette opp i de feil som var på serveren ved prosjektstart. Noen delmål har falt bort, mens andre har kommet til.

Alt i alt er vi etter en tung start godt fornøyd med prosjektgjennomføring og resultat.