Prosjektbeskrivelse

Prosjektet

Al Mashriq er en webserver ved Høgskolen i Østfold som benyttes som et prosjektobjekt for å gi oss studenter erfaring i bearbeiding og formidling av forholdsvis store mengder komplekse data. Ved utdelingen av vår prosjektoppgave var oppgaveteksten definert slik:

Store, komplekse webservere

Al Mashriq (Levanten) inneholder noe over 35 000 dokumenter, har over 20 000 requests i døgnet og flytter mer enn 500 MB med data. (Se http://almashriq.hiof.no/base/statistics/averages.html) *

"Portraiting a country" - Avdelingen om Libanon, som kanskje er det mest sentrale ved serveren er også dårligst organisert. Den grunnleggende strukturen på serveren er Dewey Decimal systemet, men det er rom for stor variasjon of fantasi i hvordan de forskjellige informasjonsformene kan formidles.(Se http://almashriq.hiof.no/base/lebanon.html) *

Administrasjon og drift av store webservere. Al Mashriq har konstant behov for utforming og implementering av bedre og mer effektive rutiner for drift og vedlikehold, spesielt i perioder hvor den er mer eller mindre overlatt til seg selv. (Se http://almashriq.hiof.no/admin/dokumentasjon98/)*

I oppgaveteksten står det også at: "Prosjektet er godt skalerbart og vil variere i såvel omfang som utfordring alt etter definisjon. Studentene er selv med på definering av mål, omfang og nivå som første del av oppgaven." Dette har vi beskrevet i avsnittet nedenfor.

Målformulering

Ut i fra oppgaveteksten vi fikk utdelt ved prosjektstart og egne interesser har vi prøvd å definere vår egen målformulering for prosjektet. Vi synes det er viktig at målet med prosjektet skal gi oss noe å strekke oss etter, men ikke være så ambisiøst at det mister troverdighetet og tilslutning. Viktig i denne sammenhengen er også at vi som skal arbeide mot målene må akseptere dem, både intellektuelt og følelesesmessig. Dette klarer vi;-)

Nedenfor har vi drøftet hvordan vi kom frem til målene og hva som skal til for at vi skal nå det:

Bakgrunn

--> Hva er problemet/behovet?

Almashriq er en stor og kompleks webserver som stadig vokser, dette krever drift, administrasjon og vedlikehold av serveren. I peridoder er serveren mer eller mindre overlatt til seg selv, og den har derfor behov for effektive rutiner for drift og vedlikehold. For å forenkle den daglige driften av serveren er det behov for automatisering av en del av de oppgavene som blir utført.

Stadig skal også nye dokumenter legges ut på serveren, til dette kreves utforming av html-sider og bearbeiding av materiale. En del av materialet som ligger ute på Almashriq er foreldet eller ukorrekt og må derfor skiftes ut. Samtidig er det også behov for å redigere eksisterende materiale for å forbedre kvaliteten på sidene og forenkle navigasjonen.

-->Hos hvem?

Børre Ludvigsen har ansvaret for webserveren Almashriq, men trenger hjelp av studenter for å drive den, da den stadig blir mer kompleks. Almashriq er plassert ved Høgskolen i Østfold og er speilet ved American University i Beirut, Lebanon. I forbindelse med at Børre Ludvigsen er gjesteforelser ved American Universisty foregår det også et samarbeid med Digital Documentation Center ved dette universitetet.

Effektmål

--> Hvilken nytte skal prosjektet ha?

 • Vi skal og vil lære mer om webadministrasjon, UNIX og Emacs.
 • Vi skal og vil lære oss bildemanipulerings verktøyet Adobe Photoshop, eventuelt også Gimp hvis dette er av intersse.
 • Vi skal og vil lære oss diverse bildemanipuleringverktøy for Unix: pnm , djpeg- og cjpeg pakkene.
 • Vi skal og vil lære oss html flytende, slik at vi blir gode webdesignere.
 • Vi skal og vil videreutvikle og forbedre de eksisterende rutinene som ligger på serveren, men også lage nye. Dette innebærer Perl programmering, JavaScript og Java programmering.
 • Vi skal og vil lære om automatisering av drifting av webserver, hvordan rutiner kan forenkles.
 • Vi skal og vil lære oss om hvordan vi strukturerer og vedlikeholder store mengder data.
 • Vi skal og vil lære oss hvordan vi presenterer bilder og multimedia på nettet.
 • Vi skal og vil lære oss hvordan vi skal formidle store informasjonsmengder som vi fra før av ikke har noe som helst kunnskap om eller kjennskap til, trekke ut essensen av disse og sette oss inn i nytt stoff raskt.

Resultatmål

--> Hva skal konkret foreligge når prosjektet er ferdig?

 • Vi skal utvikle og implementere rutiner for mer effektivt vedlikehold av webserveren.
 • Vi skal videreutvikle eksisterende rutiner på serveren. Statistikken med GNU plott skal fungere skikkelig, dette gjorde den ikke ved prosjektstart.
 • Vi skal omorganisere avdelingen om Libanon, ved prosjektstart var disse sidene dårlig organinsert. De nye Libanon sidene skal være oversiktlige, greie og enkle å navigere. Det er viktig at disse sidene ikke" bryter" med resten av sidene på serveren, men følger samme standard. Grafikken på sidene skal være innhold, ikke dekorasjon, dette er etter prosjektveileders ønske.
 • Vi skal legge til nytt materiale og redigere eksisterende material som ligger ute på serveren. Mange av dokumentene på serveren er rene tekstfiler, og en hel del bilder som ligger ute mangler html-kode rundt, såkalte "bilder uten sider".

Disse resultatmålene ble definert etter vårt første prosjektmøte med veileder Børre Ludvigsen, 19. januar 1999. Om vi har nådd disse resultatmålene eller ikke og hvordan vi har gått frem for å oppfylle og løse de, drøfter vi i avsnittet "Prosjektgjennomføring".