Oversikt over script

Gjennom semesteret har vi kodet en del script som vi har brukt ved forskjellige annledninger. For at kommende prosjektgrupper skulle kunne ha en oversikt over de scriptene som vi har satt sammen, har vi her laget en oversikt ovre scriptene.

Bilder/tekst uten side

 • pictures_javascript.pl
   Scriptet for å lage html sider til bildene i en katalog. Katalogene html og thumb må eksistere bildene må ligge i en images/ katalog. Opsjonen -l får scriptet til å velge filer fra en liste, her kan rekkefølge, tekst og copyright bestemes. Lista må være på formen:
   	   bilde.jpg:Tekst:Copyright:
   	   bilde.jpg:Tekst:Copyright:
   	 
 • pictures_simple.pl
   Utgave uten javascript
 • bible.pl
   Scriptet ble laget for å htmlformatere alle filene som inneholdt bibeltekster. Resultatet finnes under /general/200/220/bible/.
 • find_pages_without_html.pl, (findpictures.pl)
   Scriptet går gjennom alle htmlfiler og leter opp linker til tekst og billedfiler som mangler tilhørighet med en htmlfil. Resultat skrives til standard output og i htmlformat. For å få resultatet skrevet til fil må piping eller omdirigering benyttes. Her er et eksempel på bruk:
   find_pages_without_html.pl /www/almashriq/htdocs/ > resultater.html
   Noen av de resultater som vi har fått ser slik ut:
  • pages_found.html
  • pictures_found.html
  • text_pages_found.html
 • rol.pl
   Script som retter opp linkfeil som ble oppdaget i alle indeksfiler for billedsamlinger.
 • thumbnail.pl
   Script for å lage thumbnails til alle filene i en katalog
 • rotate.pl
   Script for å rotere alle bildene i en katalog i en bestemt retning
 • thumbnail.pl
   Script for å skalere alle filer i en katalog
 • travers.pl
   Betautgave av script som skal legge htmlkode rundt bilder og tekstfiler. Fortsatt mangler en del utprøvinger før scriptet kan kjøres. Anbefalles ikke å brukes før grundig testing har blitt gjennomført.

Speiling/backup av Al Mashriq

 • travers_and_output.pl
   Script som leter gjennom katalogstruktur under en gitt path, finner frem til htmlfiler som inneholder linker som peker på http://almashriq.hiof.no/. Går ikke gjennom kataloger som /ddc/ og /admin/ Utskrift av de filer som måtte rettes opp finnes i fila travers.log.
 • travers_and_correct.pl
   Gjør det samme som scriptet over, men endrer linkene fra http://almashriq.hiof.no/ til / i tillegg. Bør brukes med forsiktighet.

Statistikk

Andre script