Statistikk over bruk for almashriq

Periode for summering: November 2011
Opprettet 01-des.-2011 07:10 CET

[Daglig statistikkk] [Statistikkk time for time] [URLer] [Inngang] [Utgang] [Klientadresser] [Referanser] [Søk] [Klienttyper] [Locations]

Månedlig statistikk for November 2011
Totalt antall treff 924997
Totalt antall filer 711689
Total Sider 371959
Total Besøk 107259
Total kB Files 116005347
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antall unike klientadresser 63641
Totalt antall unike URLer 78233
Totalt antall unike henvisninger 15785
Totalt antall unike klienttyper 1471
. Snitt Maks
Treff per time 1284 3808
Treff per dag 30833 37147
Filer per dag 23722 29840
Sider per dag 12398 17141
Besök per dag 3575 3887
kB Files per Day 3866845 9875126
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Treff sortert etter responskode
Oidentifierad svarskod 3
Kode 200 - OK 711689
Kode 206 - Partiellt innehold 16826
Kode 301 - Permanent flyttet 6454
Kode 302 - Funnet 735
Kode 304 - Uforandret 100382
Kode 400 - Feilaktig forespørsel 1935
Kode 403 - ikke tillatt 170
Kode 404 - Ikke funnet 86515
Kode 405 - Metode ikke tillatt 123
Kode 416 - Forespurt intervall ikke tilgjengelig 135
Kode 500 - Intern serverfeil 30

Daglig bruk for November 2011

Daglig statistikk for November 2011
Dag Treff Filer Sider Besøk Klientadresser kB F kB In kB Out
1 31753 3,43% 24288 3,41% 10880 2,93% 3516 3,28% 2961 4,65% 3284121 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
2 28811 3,11% 21253 2,99% 9190 2,47% 3392 3,16% 2842 4,47% 2125927 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
3 30414 3,29% 24381 3,43% 11468 3,08% 3509 3,27% 2828 4,44% 2778720 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 29317 3,17% 22910 3,22% 13606 3,66% 3362 3,13% 2632 4,14% 2992975 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 29770 3,22% 24110 3,39% 15766 4,24% 3117 2,91% 2438 3,83% 1860171 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
6 27131 2,93% 20900 2,94% 12751 3,43% 3418 3,19% 2506 3,94% 3110594 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
7 29805 3,22% 23180 3,26% 10145 2,73% 3799 3,54% 2965 4,66% 9875126 8,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 30075 3,25% 22405 3,15% 10899 2,93% 3612 3,37% 3099 4,87% 5632819 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
9 31200 3,37% 23260 3,27% 12501 3,36% 3887 3,62% 3000 4,71% 1896855 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
10 31004 3,35% 21065 2,96% 9786 2,63% 3624 3,38% 3005 4,72% 2367670 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 29701 3,21% 22255 3,13% 10581 2,84% 3683 3,43% 2808 4,41% 2919937 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 31099 3,36% 23333 3,28% 12563 3,38% 3428 3,20% 2621 4,12% 4335054 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 29891 3,23% 22870 3,21% 11246 3,02% 3716 3,46% 2868 4,51% 7107321 6,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 28990 3,13% 22073 3,10% 9780 2,63% 3685 3,44% 2971 4,67% 2991022 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
15 31406 3,40% 24962 3,51% 12264 3,30% 3709 3,46% 3122 4,91% 5530501 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 29832 3,23% 22673 3,19% 11863 3,19% 3616 3,37% 3130 4,92% 2857654 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
17 31234 3,38% 25099 3,53% 13080 3,52% 3721 3,47% 3099 4,87% 2795137 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
18 37147 4,02% 29840 4,19% 16385 4,41% 3785 3,53% 3956 6,22% 4759880 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
19 30243 3,27% 23961 3,37% 13235 3,56% 3488 3,25% 2745 4,31% 3516918 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
20 29818 3,22% 23108 3,25% 11864 3,19% 3645 3,40% 2953 4,64% 2903854 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
21 31729 3,43% 24828 3,49% 11267 3,03% 3603 3,36% 3045 4,78% 2988231 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 34443 3,72% 27685 3,89% 16256 4,37% 3712 3,46% 3085 4,85% 2809204 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
23 35476 3,84% 28278 3,97% 17141 4,61% 3652 3,40% 2946 4,63% 5730877 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 28129 3,04% 22418 3,15% 12601 3,39% 3505 3,27% 2684 4,22% 2473915 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 26166 2,83% 19864 2,79% 11823 3,18% 3509 3,27% 2723 4,28% 2843145 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
26 27398 2,96% 20558 2,89% 11111 2,99% 3615 3,37% 2743 4,31% 5545844 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
27 31832 3,44% 23870 3,35% 12797 3,44% 3489 3,25% 2801 4,40% 3109166 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
28 35994 3,89% 26373 3,71% 13453 3,62% 3633 3,39% 3250 5,11% 6783848 5,85% 0 0,00% 0 0,00%
29 34439 3,72% 25687 3,61% 12939 3,48% 3588 3,35% 3254 5,11% 4016551 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
30 30750 3,32% 24202 3,40% 12718 3,42% 3710 3,46% 3353 5,27% 4062312 3,50% 0 0,00% 0 0,00%

Bruk time for time for November 2011

Statistikk time for time for November 2011
Time Treff Filer Sider kB F kB In kB Out
Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total
0 1219 36573 3,95% 933 28014 3,94% 461 13856 3,73% 140864 4225919 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1165 34977 3,78% 894 26828 3,77% 475 14253 3,83% 108976 3269275 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1095 32853 3,55% 872 26160 3,68% 461 13850 3,72% 91318 2739541 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1112 33364 3,61% 866 26008 3,65% 525 15760 4,24% 77496 2324894 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1004 30139 3,26% 781 23457 3,30% 446 13384 3,60% 151595 4547855 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 971 29150 3,15% 735 22075 3,10% 474 14234 3,83% 73848 2215452 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 965 28965 3,13% 732 21976 3,09% 491 14730 3,96% 105212 3156375 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 974 29226 3,16% 740 22222 3,12% 492 14779 3,97% 110567 3317008 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1052 31589 3,42% 808 24254 3,41% 501 15041 4,04% 171805 5154155 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1153 34605 3,74% 897 26938 3,79% 485 14573 3,92% 139666 4189995 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1185 35567 3,85% 865 25971 3,65% 483 14518 3,90% 161551 4846520 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1246 37395 4,04% 919 27594 3,88% 500 15014 4,04% 175682 5270471 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1270 38123 4,12% 986 29604 4,16% 507 15231 4,09% 138620 4158588 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1276 38285 4,14% 975 29270 4,11% 517 15537 4,18% 152762 4582874 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1402 42071 4,55% 1050 31502 4,43% 563 16894 4,54% 239963 7198903 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1456 43698 4,72% 1111 33339 4,68% 521 15632 4,20% 185340 5560189 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1336 40086 4,33% 1009 30285 4,26% 457 13733 3,69% 201884 6056515 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1402 42087 4,55% 1070 32115 4,51% 490 14716 3,96% 171129 5133880 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1600 48016 5,19% 1239 37193 5,23% 539 16180 4,35% 410215 12306450 10,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1606 48206 5,21% 1261 37846 5,32% 597 17917 4,82% 203485 6104558 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1556 46703 5,05% 1225 36752 5,16% 588 17643 4,74% 131406 3942185 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1652 49581 5,36% 1280 38408 5,40% 631 18940 5,09% 251109 7533284 6,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1598 47955 5,18% 1249 37483 5,27% 561 16859 4,53% 150529 4515871 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1526 45783 4,95% 1213 36395 5,11% 622 18685 5,02% 121820 3654590 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligste 30 utav totalt 78233 URLer
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 29112 3,15% 369984 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7269 0,79% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 4388 0,47% 404941 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
4 2376 0,26% 6107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/
5 1668 0,18% 12423 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
6 1619 0,18% 28891 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
7 1537 0,17% 17344 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
8 1451 0,16% 23461 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /general/600/640/641/khayat/contents.html
9 1303 0,14% 5691 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
10 1280 0,14% 30757 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /jordan/900/930/petra/myth/
11 1272 0,14% 7337583 6,33% 0 0,00% 0 0,00% /syria/900/910/919/damas/old-city/audio/abu-el-izz.mp3
12 1017 0,11% 2873 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/health/specimens/gross-specimens/fetuses/fetuses.html
13 994 0,11% 5710 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/
14 979 0,11% 36599 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/902/Kamal-Salibi/
15 933 0,10% 8735 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /base/music.html
16 926 0,10% 3213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/
17 895 0,10% 4428781 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/rq-el-habib.mp3
18 841 0,09% 1408 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/songs.html
19 822 0,09% 6009 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
20 787 0,09% 664617 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/laure-daccache/01-aminti-billah.mp3
21 778 0,08% 21608 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html
22 773 0,08% 8849 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/
23 713 0,08% 663 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /base/mailpage.html
24 689 0,07% 1533 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/
25 677 0,07% 196671 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/Lebanon_July_2006.kmz
26 669 0,07% 20003 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/biography.html
27 648 0,07% 675 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /jordan/900/930/petra/jda/
28 627 0,07% 145002 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /general/200/220/bible/01_genesis.html
29 626 0,07% 645 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/640/646/trad_costumes_mea/
30 616 0,07% 1351 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/health/specimens/gross-specimens/fetuses/anencephaly/

Vanligste 10 utav totalt 78233 URLer Av kB F
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 356 0,04% 7395606 6,38% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/ouzkourini.mp3
2 1272 0,14% 7337583 6,33% 0 0,00% 0 0,00% /syria/900/910/919/damas/old-city/audio/abu-el-izz.mp3
3 4 0,00% 5857262 5,05% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/husni_barazi/audio/husni_barazi.flac
4 895 0,10% 4428781 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/rq-el-habib.mp3
5 6 0,00% 2721415 2,35% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/raymond_edde/audio/raymond_edde.flac
6 103 0,01% 2559568 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/301/tme/too_many_enemies.pdf
7 6 0,00% 2074884 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/saeb_salam/audio/saeb_salam.flac
8 206 0,02% 1832353 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700.arts/780.music/umKoulthoum/Audio/rq-el-habib.mp3
9 517 0,06% 1512663 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/laure-daccache/06-ana-tabaai-kidha.mp3
10 474 0,05% 1503106 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/public/qabbani/rmfiles/anything3.rm

Vanligste 10 utav totalt 26172 totalt inngangssider
# Treff Besøk URL
1 4388 0,47% 3024 2,90% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
2 29112 3,15% 2915 2,79% /
3 1619 0,18% 1481 1,42% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
4 1668 0,18% 1459 1,40% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
5 2376 0,26% 1286 1,23% /egypt/700/780/umKoulthoum/
6 1537 0,17% 1189 1,14% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 1280 0,14% 1052 1,01% /jordan/900/930/petra/myth/
8 1303 0,14% 992 0,95% /lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
9 1451 0,16% 946 0,91% /general/600/640/641/khayat/contents.html
10 1017 0,11% 909 0,87% /ddc/projects/health/specimens/gross-specimens/fetuses/fetuses.html

Vanligste 10 utav totalt 25006 totalt utgangssider
# Treff Besøk URL
1 29112 3,15% 902 1,60% /
2 627 0,07% 223 0,40% /general/200/220/bible/01_genesis.html
3 1451 0,16% 190 0,34% /general/600/640/641/khayat/contents.html
4 4388 0,47% 171 0,30% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
5 360 0,04% 153 0,27% /general/000/010/011/phoenicia_biblio.html
6 994 0,11% 151 0,27% /lebanon/
7 2376 0,26% 132 0,23% /egypt/700/780/umKoulthoum/
8 1537 0,17% 110 0,20% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
9 577 0,06% 101 0,18% /general/600/640/641/khayat/title.html
10 361 0,04% 93 0,17% /general/700/770/779/contemporary/fareeds-picts/

Vanligste 30 utav totalt 63641 sider
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 20619 2,23% 20619 2,90% 270040 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% halden-vk.hiof.no
2 17958 1,94% 5045 0,71% 379657 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,02% imparser12.yandex.ru
3 15774 1,71% 11196 1,57% 3957761 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 157 0,15% spider84.yandex.ru
4 10002 1,08% 9644 1,36% 51736 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% wb11.stanford.edu
5 9498 1,03% 9078 1,28% 490453 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 213.186.120.196
6 7684 0,83% 4864 0,68% 538993 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% crawl-66-249-71-132.googlebot.com
7 7588 0,82% 4053 0,57% 761392 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,01% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
8 7572 0,82% 4938 0,69% 289594 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 289 0,27% 194.126.14.101
9 7319 0,79% 4442 0,62% 601401 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% crawl-66-249-71-182.googlebot.com
10 6778 0,73% 6557 0,92% 47799 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 335 0,31% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
11 6441 0,70% 6141 0,86% 218111 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,03% l-66-249-71-53.googlebot.com
12 4327 0,47% 2885 0,41% 322112 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% l-66-249-71-182.googlebot.com
13 3795 0,41% 2540 0,36% 583731 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% l-66-249-71-237.googlebot.com
14 3785 0,41% 3785 0,53% 921921 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.243
15 3774 0,41% 3774 0,53% 938644 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.181
16 3323 0,36% 3225 0,45% 204069 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 66.249.72.143
17 3019 0,33% 2974 0,42% 2930983 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 188.54.24.101
18 2902 0,31% 2034 0,29% 237192 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
19 2739 0,30% 2739 0,38% 35872 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 93.130.150.221
20 2674 0,29% 2450 0,34% 553845 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% l-66-249-71-12.googlebot.com
21 2535 0,27% 1293 0,18% 171069 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% l-66-249-71-153.googlebot.com
22 2390 0,26% 1868 0,26% 167561 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,04% 212.28.240.98
23 2383 0,26% 1962 0,28% 145337 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,08% l-66-249-71-184.googlebot.com
24 2252 0,24% 1672 0,23% 328898 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 138 0,13% 85.112.95.24
25 2189 0,24% 2189 0,31% 362594 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.158
26 2164 0,23% 2164 0,30% 344469 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.157
27 2161 0,23% 1162 0,16% 175815 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 129 0,12% 62.84.91.6
28 2145 0,23% 2145 0,30% 376756 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.155
29 2127 0,23% 1965 0,28% 127479 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,02% 66.249.71.134
30 2123 0,23% 2123 0,30% 304810 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.156

Vanligste 10 utav totalt 63641 sider Av kB F
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 1148 0,12% 1146 0,16% 6964750 6,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 89.228.111.56
2 15774 1,71% 11196 1,57% 3957761 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 157 0,15% spider84.yandex.ru
3 3019 0,33% 2974 0,42% 2930983 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 188.54.24.101
4 124 0,01% 115 0,02% 2755535 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.35.13.82
5 1063 0,11% 1007 0,14% 1829524 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 41.107.101.112
6 1855 0,20% 1737 0,24% 1728221 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,04% l-66-249-71-47.googlebot.com
7 753 0,08% 302 0,04% 1551363 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 438 0,41% 180.76.5.101
8 513 0,06% 227 0,03% 1550058 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 345 0,32% 180.76.5.157
9 777 0,08% 302 0,04% 1496863 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 442 0,41% 180.76.5.94
10 498 0,05% 220 0,03% 1465566 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 323 0,30% 180.76.5.139

Vanligste 30 utav totalt 15785 henvisniger
# Treff Referent
1 16390 1,77% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
2 13686 1,48% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html
3 9462 1,02% almashriq.hiof.no/lebanon/900/902/MAY-Davie/maisons-I/html/whole.html
4 8324 0,90% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/
5 8099 0,88% almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
6 7720 0,83% www.google.com/url
7 6777 0,73% almashriq.hiof.no/
8 5908 0,64% almashriq.hiof.no/lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
9 5494 0,59% almashriq.hiof.no/general/700/770/779/contemporary/fareeds-picts/
10 5051 0,55% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
11 4996 0,54% almashriq.hiof.no/jordan/900/930/petra/myth/
12 4898 0,53% almashriq.hiof.no/ddc/projects/health/specimens/gross-specimens/fetuses/fetuses.html
13 4758 0,51% almashriq.hiof.no/lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
14 4497 0,49% almashriq.hiof.no/lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/index.html
15 4373 0,47% almashriq.hiof.no/lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/
16 4106 0,44% almashriq.hiof.no/lebanon/300/380/388/tapline/pipeline-periscope/index.html
17 3952 0,43% translate.googleusercontent.com/translate_c
18 3697 0,40% www.google.com/imgres
19 3591 0,39% almashriq.hiof.no/lebanon/600/640/646/trad_costumes_mea/
20 3239 0,35% almashriq.hiof.no/general/600/640/646/costumes_of_the_Levant/
21 2969 0,32% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/ziad-rahbani/baadna-taybeen/index.html
22 2804 0,30% almashriq.hiof.no/general/600/640/641/khayat/contents.html
23 2790 0,30% almashriq.hiof.no/lebanon/700/770/779/fareed/beirut.html
24 2666 0,29% www.mlazna.com/showthread.php
25 2654 0,29% almashriq.hiof.no/egypt/600/670/677/cairo_tentmakers/
26 2650 0,29% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/songs.html
27 2374 0,26% almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/images-south.html
28 2174 0,24% www.iub.edu/~arabic/Nizar_Qabbani.htm
29 2128 0,23% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/index.html
30 1826 0,20% almashriq.hiof.no/ddc/projects/archaeology/berytus-back/berytus39/seeden-tophet/

Vanligste 20 utav totalt 8170 totalt søkestrenger
# Treff Søkstreng
1 282 1,92% om kalthoum
2 153 1,04% lebanon map
3 144 0,98% umm kulthum
4 133 0,90% fairuz songs
5 125 0,85% om kalthoum songs
6 117 0,80% hezbollah
7 95 0,65% hizbullah
8 87 0,59% hezbollah website
9 86 0,58% fairouz songs
10 85 0,58% oum kalthoum songs
11 76 0,52% history of lebanon
12 76 0,52% petra
13 70 0,48% petra jordan history
14 65 0,44% fairouz
15 64 0,43% lebanese proverbs
16 61 0,41% oum kalthoum
17 53 0,36% tapline
18 52 0,35% fairuz
19 52 0,35% naguib mahfouz
20 51 0,35% map of lebanon

Vanligste 15 utav totalt 1471 klienttyper
# Treff Klienttype
1 332866 35,99% Mozilla/5.0
2 119711 12,94% MSIE 8.0
3 68916 7,45% Baiduspider/2.0
4 57014 6,16% MSIE 9.0
5 52635 5,69% Googlebot/2.1
6 40930 4,42% MSIE 7.0
7 34298 3,71% MSIE 6.0
8 21194 2,29% bingbot/2.0
9 20619 2,23% NAV/ServiceMon Build 1734 Release 31337, internal revision 1361
10 17958 1,94% YandexImages/3.0
11 15897 1,72% YandexBot/3.0
12 11525 1,25% Googlebot-Image/1.0
13 11214 1,21% MJ12bot/v1.4
14 10002 1,08% WebVac (nee Pita) (webmaster@pita.stanford.edu)
15 9746 1,05% Opera 9.8

Usage by Location for November 2011

Vanligste 30 utav totalt 169 Total Locations
# Treff Filer kB F kB In kB Out Location
1 261068 28,22% 189817 26,67% 45820472 39,50% 0 0,00% 0 0,00% Ikke oppslått/ukjent
2 166268 17,97% 136686 19,21% 12273204 10,58% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
3 78705 8,51% 58935 8,28% 8787837 7,58% 0 0,00% 0 0,00% Kommersiell
4 41212 4,46% 29624 4,16% 2328696 2,01% 0 0,00% 0 0,00% Saint Lucia
5 39052 4,22% 20558 2,89% 4902144 4,23% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
6 31625 3,42% 27719 3,89% 2389204 2,06% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
7 25208 2,73% 24196 3,40% 401354 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Norway
8 23157 2,50% 22346 3,14% 4167719 3,59% 0 0,00% 0 0,00% Kina
9 18404 1,99% 15145 2,13% 1343834 1,16% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 18143 1,96% 15169 2,13% 774188 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
11 17829 1,93% 15358 2,16% 1599886 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
12 15225 1,65% 13478 1,89% 897833 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Nettverk
13 12656 1,37% 10642 1,50% 1450559 1,25% 0 0,00% 0 0,00% Australia
14 11087 1,20% 10515 1,48% 63067 0,05% 0 0,00% 0 0,00% USA, utdanning
15 11014 1,19% 9096 1,28% 1154940 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Egypt
16 10764 1,16% 10291 1,45% 575501 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
17 8270 0,89% 7118 1,00% 1239718 1,07% 0 0,00% 0 0,00% Norge
18 7341 0,79% 5846 0,82% 379152 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Forenede Arabiske Emirater
19 6925 0,75% 5973 0,84% 1726858 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Solomonøyene
20 6749 0,73% 5477 0,77% 228953 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Sveits
21 5942 0,64% 5300 0,74% 206506 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
22 5396 0,58% 4532 0,64% 273898 0,24% 0 0,00% 0 0,00% India
23 5174 0,56% 4027 0,57% 613502 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad og Tobago
24 4473 0,48% 4094 0,58% 7369308 6,35% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre och Miquelon
25 4459 0,48% 3775 0,53% 3464839 2,99% 0 0,00% 0 0,00% Spania
26 4387 0,47% 3391 0,48% 264937 0,23% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
27 4340 0,47% 3433 0,48% 1212378 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Tonga
28 4312 0,47% 3533 0,50% 169517 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica
29 4198 0,45% 3355 0,47% 248792 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Japan
30 3856 0,42% 3386 0,48% 831787 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Monaco


Generated by Webalizer Version 2.01