Tapline

Turaif pumpstation - 1964/65

Courtesy of John Makkinje

----------------

al@mashriq - 20011102/bl