Beirut Central District


----------------

al@mashriq            950918/960130