Portraiting a Country
-
Administrasjon og drift av store webservere

 

Software Design - Våren 1999

Prosjektrapport

 

Prosjektdeltakere
Thomas Gundersen
Morten Gustavsen
Liv Berit Isebakke
Vegard Olsen

Veileder
Børre Ludvigsen

Høgskolen i Østfold