Nizar Qabani's poem "When will they announce the death of the Arabs"

The transliterated text is below - along with the story of it convoluted transition from Arabic to Arabic! The files are:

at: http://almashriq.hiof.no/general/800/808/poetry/nizar/

(Note: If the images appear difficult to read because they display too small, save them to your disk and crop the reulting images into smaller chunks that display larger.)

- Barre Ludvigsen 950211


Newsgroups: soc.culture.lebanon
From: J.kawkabani@csuohio.edu (Jihad K. Kawkabani)
Subject: Louai, Nizar's Poem.
Message-ID: 

I typed Nizar's Poem 'When will they announce the death of the Arabs' in 
Arabic and sent a scanned copy to Borrel to see if he can post it in his 
Levant server. He is also interested in the transliterated copy, and I am 
sorry Louai, I misplaced your address, so if you can do me this favor and send 
a copy to Borrel@ludvigsen.hiof.no I would appreciate it. Thanks.
                                        
<Jihad K. Kawkabani     Bitnet: JIHAD@CSUOHIO       >
<Systems Programmer     Internet: J.Kawkabani@CSUOHIO.EDU >
<Cleveland State University Voice: (216) 687-2192       >
<1860 East 22nd Street RT1101C Cleveland, Ohio 44114-4335   >

---- Here's the poem:

I am sorry, I don't have a scanner. I copied Nizar Qabani's poem in here
using translitarian Arabic. I hope you will find it useful.

The poem was published in the Jordanian weekly newspaper Sheehan issue 535
page 27.

NOTE: 
z = thaal (example ze'b = wolf)
x = zayn (example xer = button)
th = thaa' (example thawra=revolution)
K = khaa' (example aKDar=green)
D = Daad  (example Ded=against)
q = qaaf  (example qamar=moon)
3 = ein  (exmaple 3arab=Arab)

I believe the rest will be clear enough.

alqaSydah al'aKTar lelsha3er Nizar Qabani
mata yo3lenoon wafaat al3arab

[1]
'oHawelo monzo alTofoolate rasma beladen..
tosamma - majaxan - belada al3arab..
tosameHony in kasarto zojaja lqamar..
wa tashkorony in katabto qaSydata Hob..
wa tasmaHo ly an omaresa alhawaa..
kakoll al3aSafyre fawqa alshajar..
oHawelo rasma beladen..
to3allemony an akoona 3ala mostawa al3eshqe dawman..
fa'afresho taHtaka Sayfan, 3abaa'ata Hobby..
wa a3Sero thawbaka 3enda hoTool elmaTar..

[2]
'oHawelo rasma beladen..
lahaa barlamaanon men alyasameen..
wa sha3bon raqeeqon men alyasameen..
tanaam Hamaa'emohaa fawqa ra'sy..
wa tabky ma'azenoha fi 3oyoony..
'oHawelo rasma beladen takoono Sadeeqata she3ry..
wa la tatadaKKalo bayny wa bayna zonoony..
wa la yatajawwalo feeha al3asaakero fawqa jabeeny..
'oHawelo rasma beladen..
tokafe'ony in katabto qaSeedata she3ren..
wa taSfaHo 3anny eza faDa jonoony..

[3]
'oHawelo rasma madeenate Hobben..
takoono moHarraratan men jamee3e l3oqad..
falaa yazbaHoon al'onoothata feeha... wa la yaqma3oon aljasad..

[4]
raHalto janooban.. raHalto shamaalan..
wa la fa'eda..
faqahwato kolle elmaqaahy, lahaa nak-haton waHeda..
wa kollo alnesaa' lahonna - eza ma ta3arrayna -
raa'eHaton waHeda..
wa kollo rejale elqabeelate la yamDagoon alTa3aam..
wa yaltahemoon alnesaa'a bethaneyaten waHedah..

[5]
'oHawelo monzo albedayaat..
an la akoona shabeehan be'ay aHad..
rafaDto alkalam almo3allab dawman..
rafaDto 3ebaadata ayy wathan..

[6]
'oHawelo 'eHraqa koll alnoSooSe allaty ertadaytoha..
faba3Do alqaSa'ede qabron..
wa ba3Do allogate kafanon..
wa waa3ad-to aKera onthaa..
wa laakenny je'to ba3da moroore alxaman..

[7]
'oHawelo an atabarra'a men mofradaaty..
wa men la3nate almobtada' wa alKabar..
wa infoDa 3anny gobary..
wa agsela wajhy bemaa' almaTar..
'oHawelo men solTate alramle an astaqeel..
wadaa3an qoraysh..
wadaa3an kolayb..
wadaa3an moDar..

[8]
'oHawelo rasma beladen..
tosamma - majaxan - belada al3arab..
sareery beha thabet..
wa ra'sy beha thabet.
lekay a3refa alfarqa bayna albelade wa bayna alsofon..
wa laakennahom.. aKazoo 3olbata alrasme menny..
wa lam yasmaHoo ly betaSweere wajhe alwaTan..

[9]
oHawelo monzo alTofoolate..
fatHa faDaa'en men alyasameen..
wa assasto awwal fondoqe Hobben.. betareeKe koll el3arab..
leyastaqbela al3asheqeen..
wa algayto koll alHoroobe alqadeema..
bayn alrejaal.. wa bayn alnesaa'..
wa bayna alHamaam.. wa man yazbaHoon alHamaam..
wa bayn alroKaam.. wa man yajraHoon bayaaDa alroKaam..
wa lakennahom.. aglaqoo fondoqy..
wa qaloo be'anna alhawaa la yaleeqo bemaDy al3arab..
wa Tohr al3arab..
wa 'erth al3arab..
fayaa lel3ajab!!

[10]
oHawelo an ataSawwara mahowa shaklo alwaTan?
oHawelo an asta3eeda makaany fi baTne ommy..
wa oSbeha Dedda meyaah alxaman..
wa asreqa teenan wa lawzan wa kawKan,
wa arkoDa methla al3aSaafeere Kalfa alsofon..
oHawelo an ataKayyala jannata 3adan..
wa kayfa sa'aqDy al'ejaazata bayna nohoor al3aqeeq..
wa bayna nohoor allaban..
wa Heena afaqto.. ektashafto hashaashata Helmy..
falaa qamaron fi samaa'e areeHaa..
walaa samakon fi meyaahe alforaat..
walaa qahwaton fi 3adan..

[11]
oHawelo belshe3re.. an omseka almostaHeel..
wa axra3a naKlan..
wa lakennahom fi belaady yaqoSSoona sha3ra alnaKeel..
oHawelo an aj3ala alKayla a3la Saheelan..
wa laken ahla almadeenate yaHtaqeroon alSaheel!!

[12]
oHawelo - sayyedaty - an oHebbake..
Kareja kolle alToqoos..
wa kareja kolle alnoSooS..
wa Kareja kolle alsharaa'e3e wa al'anzema..
oHawelo - sayyedaty - an oHebbake..
fi ayye manfaa zahabto elayhe..
le'ash3ora - Heen aDoomoke yawman leSadry -
be'anny aDommo toraab alwaTan..

[13]
oHawelo - monzo konto Teflan - qeraa'ata ayye ketaaben..
taHaddatha 3an anbeyaa' al3arab..
wa 3an Hokamaa' al3arab.. wa 3an sho3araa' al3arab..
falam ara ella qaSaa'eda talHaso rejla alKaleefa..
men Hafnate rozzen..
wa Kamseen derham..
fayaa lel3ajab!!
walam ara ellaa jaraa'eda taKla3o athwaabahaa aldaaKeleyya..
le'ayye ra'eesen men algaybe ya'ty..
wa ayye 3aqeeden 3ala joththate alsha3be yamshy..
wa ayye moraaben yokaddeso fi raaHatayhe alzahab..
fayaa lel3ajab!!

[14]
ana monzo Kamseen 3aaman..
oraaqebo Haala al3arab..
wa hom yor3edoona walaa yomTeroon..
wa hom yadKoloon alHorooba wala yaKrojoon..
wa hom ya3lekoon jolooda albalaagate 3alkan walaa yahDemoon..

[15]
ana monzo Kamseen 3aaman..
oHaawelo rasma belaaden..
tosamma - majaaxan - belaada al3arab..
rasamto belawne alsharaayeene Heenan..
wa Heenan rasamto belawne algaDab..
wa Heen entahaa alrasmo, saa'alto nafsy:
eza a3lanoo zata yawmen wafaata al3arab..
fafy ayye maqbaraten yodfanoon?
wa man sawfa yabky 3alayhem?
wa laysa lahom banaat..
wa laysa lahom banoon..
wa laysa honaaka Hoxnon,
wa laysa honaaka man yaHxanoon!!

[16]
oHaawelo monzo bada'to ketaabata she3ry..
qeyaasa almasaafate bayny wa bayna jodoody al3arab..
ra'ayto joyooshan.. wa la men joyoosh..
ra'ayto fotooHan.. wa la men fotooH..
wa taaba3to kolla alHoroobe 3ala shaashate altalfaxa..
faqatlaa 3alaa shaashate altalfaxa..
wa jarHaa 3ala shaashate altalfaxa..
wa naSron men Allah ya'ty elaynaa.. 3alaa shaashate altalfaxa..

[17]
ayaa waTany: ja3alooka mosalsala ro3ben..
notabe3o aHdaathaho fi almasaa'..
fakayfa naraaka eza qaTa3oo alkahrabaa'?

[18]
anaa.. ba3da Kamseen 3aman..
oHawelo tasjeela ma qad ra'ayto..
ra'ayto sho3ooban tazonno be'anna rejaala almabaaHethe..
amron men Allah.. methl alSodaa3.. wa methl alxokaam..
wa methl aljozaam.. wa methl aljarab..
ra'ayto al3oroobata ma3rooDatan fi maxaad el'athaath alqadeem..
wa laakenny.. ma ra'ayto al3arab!!


Created: 950211 Modified: 950211
borrel@hiof.no