JERASH - SOME PHOTOGRAPHS

----------------

al@mashriq            960215/960215