Some postcards from Lebanon

----------------

al@mashriq            960215/960227