Politics

----------------
al@mashriq
990510/20011011/BL